Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân Người dùng

1. Mục đích thu thập thông tin
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website thương mại điện tử Hỗ Trợ Cần Thơ (hotro.cantho.vn) bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như: Họ tên, số điện thoại. Đây là các thông tin mà hotro.cantho.vn cần Người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ giới thiệu trên Website. Mục đích chủ yếu là để hotro.cantho.vn liên hệ, xác nhận, hoặc thông tin lại khi người dùng sử dụng dịch vụ trên website.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Website thương mại điện tử Hỗ Trợ Cần Thơ, cũng như Công ty chủ quản Laravan Ltd sử dụng thông tin Người dùng cung cấp để:

+ Liên hệ, xác nhận hoặc thông tin lại để hỗ trợ hoặc cung cấp dịch vụ cho người dùng.
+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website thương mại điện tử Hỗ Trợ Cần Thơ có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật…

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin cá nhân của Người dùng được lưu trữ hoặc không được lưu trữ trên hệ thống của Laravan Ltd. Việc hotro.cantho.vn lưu trữ, tạm lưu trữ hay xoá bỏ thông tin của người dùng đăng ký thông qua Hỗ Trợ Cần Thơ phụ thuộc vào mục đích đăng ký của người dùng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
– Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Truyền Thông LARAVAN

– Địa chỉ: P9009, A200 Nguyễn Hiền, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
– Email: laravanads@gmail.com

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng
Website thương mại điện tử Hỗ Trợ Cần Thơ cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân của người dùng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà người dùng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ tại hotro.cantho.vn được bảo mật.

hotro.cantho.vn chỉ sử dụng thông tin của người dùng trong phạm vi được giới hạn ở Quy chế này hoặc khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Laravan Ltd!